Poprawki do ujednoliconej listy produktów podlegających certyfikacji - zmiany dotyczące specjalnych taborów kolejowych w Rosji

Poprawki do ujednoliconej listy produktów podlegających certyfikacji - zmiany dotyczące specjalnych taborów kolejowych w Rosji

26 czerwca 2020 roku została przyjęta uchwała Rządu Federacji Rosyjskiej o numerze 929 wprowadzająca poprawki do ujednoliconej listy produktów podlegających obowiązkowej certyfikacji. Zmiany dotyczą wyposażenia i taboru kolejowego, a także wyłączeń prawnych w zakresie taboru wykorzystywanego w przemyśle atomowym i zbrojeniowym.

Zmiany do dokumentu z 2009 roku

Rząd Federacji Rosyjskiej zadecydował o zatwierdzeniu poniższych zmian, które zostały wprowadzone do ujednoliconej listy produktów podlegających obowiązkowej certyfikacji, zatwierdzonej dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. o numerze 982. Mowa o dokumencie noszącym nazwę „O zatwierdzeniu ujednoliconej listy produktów podlegających obowiązkowej certyfikacji oraz ujednoliconej listy produktów, których zgodność jest potwierdzona w formularzu przyjęcie deklaracji zgodności”.

Co ulega zmianie na liście produktów podlegających obowiązkowej certyfikacji?

  • sekcję 3180 (Wyposażenie i tabor kolejowy, w tym wprowadzone do ruchu po raz pierwszy lub po przejściu procedury przedłużenia żywotności), sekcję 3182 (Wagony towarowe linii głównej, w tym wprowadzone do ruchu lub po przejściu procedury przedłużenia okresu użytkowania) oraz sekcję 3183 (Wagony szerokotorowe dla przemysłu, wagony wąskotorowe, wagony pasażerskie linii głównej, wagony komunikacji miejskiej, w tym po raz pierwszy dopuszczone do ruchu lub po przejściu procedury przedłużenia okresu użytkowania) należy uzupełnić przypisem (*)
  • przypisowi nadane jest brzmienie: "*Oprócz taboru kolejowego do transportu rakiet oraz technologii kosmicznych, wypalonego paliwa jądrowego, transportu komponentów paliwa rakietowego, ładunków specjalnych Państwowej Korporacji Energii Jądrowej (Rosatom), przejazdu uzbrojonej ochrony i personelu eskortowego ładunków specjalnych, a także taboru kolejowego eksploatowanego w ramach Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, w tym następujących modeli określonego taboru kolejowego: 11Т710, 11Т718, 11Т743, 11Т752, 17U717, 17U718, 14-6046, 14-6048, 14-6049, 14-6054, 14-6055, 14-6056, 14 -6057, 14-6062, 14-6063, 14-6066, 14-6067, 14-6071, 14-T001, 14-T003, 14-T006, 14-T102, 14-T116, 14-T302, TK-5, TK-6, TK-7, TK-10, TK-11, TK-13, TK-VG-18, TK-24, VS-TK-3, VS-TK-4, TK-VG-13, TK -VS, 15T91, 15T192, 15T288, 15T267, 15T267-A, 15T378, 15T378-30, 15T422, T119 M, T208VI, 15T431, 15T431-01, 9T610, T732-19K, 8T712, 8T713, 8T730 8T732 8T734, 8T735K, 8T736, 8T736K, 4N75-VS, 11T729, 11T732, 11T769, 11T74, 11T79, 11T753, 11T773, 17U77, 11G114, 11T152, 14T145, 14T146, 14T147, 14T149, 14T150, 14T531, 14T532, 14U537, 14U538, 1523TBCT56, 1519T, 15T151, 15T192, 15T192 M, 15T197, 15T223, 15T277, 15T278, 15T279, 15T280, 15T286, 15T287, 15T288, 15T320, 15T378, 15T378-30, 15T431, 15T431-01, 15T416T, 11T431-01, 15T416T 17T713, 17T714, 17T720, 17U75, 17U78, 17U715, SM-532-03, 3001.00.00.000, 3001.00.00.000 VS-21, 3001.00.00.000 VS-24, 3001.00.00.000 VS-26, 3001.00.00.000 VS-27, 3001.00.00.000 VS-35, V-60, V-60 M, V-60 M2, V-60 M2.B, V-60SK, V-60SKM, 61-524, 61-524.1, 61-524.5SK, 61 -524,7, 61-524.B, 15T91VSB, 34P6, 2F39 ZhST-01, 3N44-VI, 4N75-VI, ZF-30-1 VI, ZF-30-1 VS, ZF-ZO-2, ZF-65 VI, ZF37VI, VG-110, ZF-65 VS VS-200, PG-180, K 102, 11-9960, 11-9873, 8T190, 15T148, 15T149, 15T155, 11T774, 11T775, 11T776, 17T717, 13-4012, ZhATs-44, ZhGTs-73, 8G513”.

https://www.tks.runews/law/2020/07/02/0006