Podczas Rady EurAsEC (05.03.2017) zostały zatwierdzone liczne decyzje dotyczące reglamentów technicznych 

W dniu 3 marca 2017 roku uwaga Rady Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EurAsEC) była skupiona na zwiększeniu bezpieczeństwa towarów na rynku krajowym Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EOG), poprawie prawodawstwa celnego oraz zniesieniu barier. Jedną z najważniejszych decyzji podjętych przez Radę było przyjęcie przepisów technicznych dotyczących "bezpieczeństwa chemicznego".

Rozporządzenie ustanawia jednolite wymogi obowiązkowe dla produktów chemicznych wytwarzanych w Unii, a także zasady i formularze dotyczące oceny ich zgodności, zasad identyfikacji i wymogów terminologii, etykietowania oraz stosowania niniejszego rozporządzenia,

Rozporządzenie techniczne przewiduje utworzenie i utrzymanie rejestru substancji chemicznych i mieszanin używanych na terytorium Unii. Są one podzielone na trzynaście kategorii: substancje wybuchowe, sprężony gaz, łatwopalny gaz, substancje samo rozkładające się, substancje samonagrzewające się, substancje chemiczne, niebezpieczne w kontakcie z wodą itd. Decyzja Rady EurAsEC ma na celu ochronę życia i zdrowia populacji Unii Celnej; ochronę środowiska; ma zapobiegać działaniom, które wprowadzają w błąd konsumentów w zakresie oznaczania i bezpieczeństwa produktów chemicznych. Na mocy przepisów niniejszego rozporządzenia zastosowano różne środki, aby ograniczyć stosowanie alkoholu metylowego w płynach chłodzących do silników samochodowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Rada postanowiła ogłosić "Białą kartę" (Raport na temat "Barier, wyłączeń i ograniczeń Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej") do dnia 2 kwietnia, opartą na dokumencie "Działania na rzecz rynków wewnętrznych Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej" (https://barriers.eaeunion.org)

Raport będzie stale uaktualniany i będzie stanowić punkt wyjścia do oceny wektora integracji Unii Celnej. Wszystkie decyzje podjęte przez Radę EurAsEC mają na celu uproszczenie środowiska biznesowego w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, mają one również przyczynić się do zapewnienia ludności bezpiecznych produktów.