Kolegium EUG podjęło decyzję o zachowaniu ważności dokumentów oceny zgodności maszyn i sprzętu wydanych przed 16 maja 2016 roku

Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowiło, że dokumenty w sprawie oceny zgodności maszyn i sprzętu, które zostały wydane lub przyjęte przed wejściem w życie Decyzji Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 16 maja 2016 roku Nr37, będą ważne do daty końcowej dokumentu.

Przy posiadaniu wyżej wymienionego certyfikatu, produkcja i realizacja towarów na terenach państw członkowskich EUG jest dozwolona w okresie ważności certyfikatu. Takie towary dopuszczane są do obrotu w okresie ich przydatności.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej opublikowania.