Na Białorusi zostanie opracowanych 362 państwowych standardów realizacji celów zrównoważonego rozwoju

 Plan na lata 2020–2030 dotyczący opracowania państwowych i międzypaństwowych standardów realizacji celów zrównoważonego rozwoju został zatwierdzony przez Państwowy Komitet Normalizacyjny Republiki Białorusi

Rozwój w oparciu o międzynarodowe i państwowe standardy

Proces opracowania odpowiednich norm państwowych i międzynarodowych będzie oparty na standardach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC).

Standardy ujęte w Planie rozwoju na lata 2020-2030:

W sumie plan obejmuje 362 standardy państwowe (285 STB i 77 GOST), w tym dotyczące wdrożenia następujących celów:

  • Cel 2. Walka z głodem - 47 standardów państwowych;
  • Cel 6. Czysta woda i odpowiednie warunki sanitarne - 68 standardów państwowych;
  • Cel 7. Niedroga i czysta energia - 66 standardów państwowych;
  • Cel 8. Godna praca i wzrost gospodarczy - 17 standardów państwowych;
  • Cel 9. Uprzemysłowienie, innowacje i infrastruktura - 44 standardy państwowych;
  • Cel 11. Zrównoważone miasta i miasteczka - 61 standard państwowych;
  • Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja - 31 standardów państwowych;
  • Cel 13. Walka ze zmianami klimatu - 28 standardów państwowych.

Plan - pomoc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Plan ma za zadanie pomóc w stworzeniu odpowiednich warunków do realizacji celów zrównoważonego rozwoju na Białorusi. Będzie on regularnie weryfikowany i aktualizowany zgodnie z najnowszymi standardami międzynarodowymi i regionalnymi. Plan jest oparty na propozycjach zarówno organów państwowych, jak i innych podmiotów zainteresowanych regulacjami technicznymi i procesami normalizacji.