Na Białorusi przyjęto program rozwoju transportu elektrycznego do 2025 roku

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 9 kwietnia 2021 roku opatrzonego numerem 213 przyjęto Kompleksowy Program Rozwoju Transportu Elektrycznego na lata 2021–2025. Dokument powstał w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego w tym innowacyjnym obszarze produkcji zyskujących na popularności pojazdów elektrycznych, a także stworzenia odpowiednich warunków do zwiększania liczby używanych pojazdów elektrycznych, rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej, a także minimalizowania negatywnego wpływu branży transportowej dla środowiska.

Standaryzacja pojazdów elektrycznych 

Jednym z filarów Kompleksowego Programu Rozwoju Transportu Elektrycznego jest standaryzacja, procedura ocena zgodności oraz regulacyjne wsparcie prawne rozwoju transportu elektrycznego. Aspekty te zostały zapisane w podpunkcie 1 dokumentu „Produkcja i zaplecze technologiczne transportu elektrycznego”. Zaplanowano opracowanie norm w zakresie transportu elektrycznego, jego nieodłącznych elementów i niezbędnej infrastruktury, które będą zharmonizowane z dokumentami międzynarodowymi i europejskimi w tym zakresie. Przy pracach nad tymi aspektami białoruscy specjaliści będą kierować się przede wszystkim specyficznymi potrzebami branży.

Okresowe badania techniczne stacji ładowania

Kolejnym ważnym punktem planu jest opracowanie regulacyjnego aktu prawnego dotyczącego okresowych badań technicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Celem tego działania jest określenie niezbędnych środków, które zapewnią ochronę ludzi przed potencjalnie szkodliwym i niebezpiecznym działaniem prądu elektrycznego oraz związanymi z procesem ładowania pojazdów zagrożeniami dla ludzkiego życia i zdrowia. 

Mobilne laboratoria 

Ważną i wartą odnotowania inicjatywą w zakresie okresowych przeglądów jest pomysł stworzenia i odpowiedniego wyposażenia mobilnych laboratoriów służących do okresowych przeglądów technicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Takie innowacyjne, mobilne rozwiązania pozwolą zapewnić nie tylko bezpieczeństwo elektryczne, ale także prawidłowy pomiar energii elektrycznej na stacjach elektrycznych. To duże ułatwienie dla podmiotów, które będą posiadać i instalować stacje ładowania pojazdów elektrycznych. 

48 standardów dotyczących transportu elektrycznego 

W 2020 roku Białoruski Państwowy Instytut Normalizacji i Certyfikacji (BelGISS) zakończył prace nad opracowaniem 48 państwowych norm określających wymagania zarówno dla branży transportu elektrycznego, jak i tworzenia infrastruktury w postaci stacji ładowania. Dzięki przyjęciu tych norm producenci mogą wdrożyć w swojej działalności nowoczesne rozwiązania zgodne z funkcjonującymi na całym świecie standardami międzynarodowymi.