Koniec okresu przejściowego - obowiązują nowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektronicznych i elektrycznych

1 marca 2020 roku upłynął okres przejściowy w zakresie stosowania regulaminu technicznego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych.

 

Czym jest regulamin techniczny EAEU TR 037/2016?

Regulamin techniczny EAEU TR 037/2016 został przyjęty już 1 marca 2018 r. Władze na podstawie decyzji Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zapewniły podmiotom gospodarczym dwuletni okres przejściowy. W tym czasie firmy były zobowiązane skoordynować swoje prace tak, by od 1 marca 2020 roku móc w pełni dostosować się do wymagań określonych w regulaminie technicznym. Od tego momentu wszystkie podmioty gospodarcze muszą posiadać deklaracje lub certyfikaty zgodności produktów z wymogami regulaminu EAEU TR 037/2016.

 

Potrzebuję certyfikatu czy deklaracji zgodności?

Wybór schematu deklaracji leży po stronie wnioskodawcy. W regulaminie technicznym przewidziano możliwość dokonywania testów produktu w laboratoriach badawczych, w tym również w laboratoriach krajów niebędących członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Utworzenie bazy dokumentacyjnej jest możliwe na podstawie raportów z badań otrzymanych od dostawców materiałów, komponentów i części, z których składają się produkty elektryczne i elektroniczne.

 

Jakiego rodzaju sprzęt jest objęty wymaganiami opisanymi w regulaminie?

W regulaminie jest mowa o różnego rodzaju urządzeniach elektrycznych i sprzęcie elektronicznym: informatycznym, telekomunikacyjnym, oświetleniowym, sportowym, a także o automatach czy elektronarzędziach.

Czy przepisy EUG różnią się od przepisów europejskich?

Ważna informacja dla producentów i eksporterów takich towarów: zapisy przyjęte przez Euroazjatycką Komisję Gospodarczą w celu ograniczenia stosowania tych substancji w produktach elektrycznych uwzględniają reguły europejskie i europejską praktykę produkcyjną. Uregulowano w nim stężenie niebezpiecznych substancji, w związku z czym w materiałach jednorodnych uwzględnionych w projektowaniu produktów elektrycznych i elektronicznych stężenie ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych difenylu i difenyloeterów nie może przekraczać 0,1%, a stężenie kadmu - 0,01%.

A co z produktami, które zostały wprowadzone na rynek przed 1 marca?

Czy one również muszą zostać dostosowane do przepisów regulaminu? Otóż nie - obrót produktów wprowadzonych na rynek na terytorium Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej przed wejściem w życie przepisów, czyli przed 1 marca 2020 r. jest dozwolony w całym okresie jego użytkowania.