Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zatwierdziło nową wspólną formę i przepisy certyfikatu na wyroby odpowiadające wymogom regulaminu ”O bezpieczeństwie maszyn i sprzętu”

Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej wprowadziło zmiany do Decyzji z dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr75 dotyczącej zatwierdzenia wspólnej formy certyfikatu na wyroby, które odpowiadają wymogom regulaminu Unii Celnej ”O bezpieczeństwie maszyn i sprzętu” (RT UC 010/2011) . Nowelizacja dotyczy formy certyfikatu, oraz zasad i wyrabiania kopii certyfikatu.

Certyfikaty oceny zgodności wyrobów z wymogami wyżej wymienionego regulaminu wydane przed wejściem w życie danej Decyzji będą obowiązywać do końca terminu ważności tych certyfikatów.