Eurazjatycka Unia Gospodarcza zaplanowała opracowanie 21 standardów międzypaństwowych dla pojazdów kołowych.

Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej zaktualizowała program opracowania norm międzypaństwowych, zatwierdzony decyzją Nr 88 EEC z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Program zawiera normy dla pojazdów kołowych. Dobrowolne i obowiązkowe stosowanie tych norm zapewnia zgodność z wymogami rozporządzenia technicznego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej "W sprawie bezpieczeństwa pojazdów kołowych" (TR EAEU 018/2011).

Do programu dodano plan opracowania przez Republikę Białorusi 21 nowych standardów GOST w latach 2018-2019. Opracowane zostaną normy dotyczące urządzeń na gaz płynny, ropopochodny, sprzętu przemysłowego, zbiorników do transportu towarów niebezpiecznych, naczyń kriogenicznych i zaworów przemysłowych. Wymagania będą obejmować zasady projektowania, produkcji, kontroli, a także zasady testowania i znakowania.