Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących genetycznie modyfikowane organizmy (GMO)

Z końcem zeszłego roku wprowadzono dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Nowe normy zawarte w reglamencie technicznym Unii „W sprawie etykietowania produktów żywnościowych” umożliwiają kupującym dokonanie bardziej świadomego i prawidłowego wyboru produktów spożywczych.

Napis „GMO” zostanie teraz umieszczony w dużym druku obok znaku pojedynczego obiegu produktów na rynku ogólnounijnym - EAC. Jednocześnie znak GMO powinien odpowiadać kształtem i rozmiarem znakowi EAC. Rosyjski ROSPOTREBNADZOR uwzględnił życzenia konsumentów i zobowiązał niniejszym wszystkich producentów do wyrazistego wskazania dużymi literami w ściśle określonym miejscu oznakowania „GMO”, co pozwoli na bardziej przejrzystą i łatwą widoczność takiej informacji na opakowaniu przez cały okres przechowywania produktów spożywczych.