Dnia 1 lipca 2018 roku weszła w życie nowa procedura Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dotycząca rejestracji, zawieszenia, odnowienia, wygaśnięcia deklaracji zgodności produktów z wymaganiami regulaminu technicznego.

Decyzją Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEC) Nr. 41 z dnia 20 marca 2018 roku następują zmiany wcześniejszych wymagań dotyczących rejestracji deklaracji określonych przez Decyzję EEC Nr. 76 z dnia 9 kwietnia 2013 roku. Deklaracje zarejestrowane przed wejściem w życie nowych przepisów pozostają ważne zgodnie z ich terminem ważności.

Decyzja Nr. 41 określa nowe procedury wysyłania deklaracji zgodności do upoważnionych organów, jeżeli ta procedura nie jest określona prawodawstwem poszczególnego państwa członkowskiego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Przykładowo, procedura rejestracji w Rosji nie ulega zmianie, ponieważ ta kwestia została określona przez prawodawstwo Rosji.

Aby dokonać rejestracji deklaracji, aplikant wysyła do upoważnionego organu deklaracje zgodności wraz z wszystkimi załącznikami, włączając także samą aplikacje. Dokumenty mogą być wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Decyzja Nr. 41 określa zakres informacji, jakie powinna zawierać aplikacja o zarejestrowanie deklaracji.

Decyzja stwierdza również, że dodatkowo, poza dokumentami wymaganymi wcześniej, aby zarejestrować deklarację należy przedstawić kopie zaświadczeń, włączając rezultaty testów i pomiary produktów. Kopie te muszą zostać wprowadzone do działu narodowego ujednoliconego rejestru wydanych certyfikatów zgodności i zarejestrowanych deklaracji zgodności.

W związku ze zwiększającą się liczbą błędnych informacji podawanych w deklaracjach, w Rosji informację zawarte w protokołach badawczych będą automatycznie sprawdzane w akredytacyjnym państwowym systemie informacyjnym.