Decyzja Nr 23 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie klasyfikacji i rejestracji statków o małych rozmiarach (CU TR 026/012)

Niniejsza decyzja opiera się na załączniku Num. 9  i 2 do umowy i wykazu rozporządzeń Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EurAsEC) zatwierdzonych przez Najwyższą Euroazjatycką Radę Gospodarczą począwszy od dnia 23 grudnia 2014. Decyzja określa co następuje:

  1. wprowadza się przejrzysty formularz klasyfikacji małych statków, który jest zgodny z wymaganiami technicznymi i standardami dokumentu Unii Celnej „Bezpieczeństwo małych statków” (CU TR 026/2012)
  2. postanawia się o:
    1. Możliwości składania wniosków o ocenę zgodności małych statków  z poprzednio obowiązującymi zasadami państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) do dnia 1 lipca 2018 roku.
    2. Zachowaniu ważności dokumentów oceny statków (świadectw i deklaracji) wydanych przed lipcem 2018 roku zgodnie z zasadami państw członkowskich EUG.
  3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 30 dni kalendarzowych od momentu jej publikacji.