Co oznacza “GOST”?

Ten skrót może dotyczyć kilku pojęć:

  1. GOST  ( R ) Standardy.  Grupa standardów rozpracowana była jeszcze w ZSRR. Obecnie GOST R (R oznacza Rosję) są rozpracowywane w Rosji, na razie niektóre stare standardy wciąż jednak obowiązują. Oficjalne kopie standardów są dostępne na stronie GOST.ru za darmo.  
  2. Certyfikat GOST  R. Dokument wydawany na produkt, który jest zgodny ze standardami GOST-R. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć tutaj.
  3. Rosyjski certyfikat zgodności z reglamentem technicznym. To jest dokument, który potwierdza zgodność produktu z regulacjami technicznymi (reglamentami technicznymi), które z kolei mają związek ze standardami GOST. Reglamenty techniczne są podobne charakterystycznie do dyrektyw UE, standardy GOST – do standardów EN. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w punkcie Certyfikat zgodności z reglamentem technicznym.
  4. Certyfikat zgodności z reglamentem technicznym Unii Celnej. To jest dokument, który potwierdza zgodność z niedawno rozpracowanymi (i tymi, nad którymi prace jeszcze się nie skończyły) Regulacjami technicznymi Unii Celnej. Te regulacje techniczne (reglamnety techniczne) są stworzone przez współpracę trzech krajów: Rosja, Białoruś I Kazachstan i zawierają zagadnienia i parametry dotyczące każdego z tych trzech krajów (np. różne warunki klimatyczne i inne). Posiadacz takiego certyfikatu będzie mógł swobodnie eksportować swoje wyroby do Unii Celnej (na terytorium Rosji, Białorusi i Kazachstanu jednocześnie.