Nowy reglament w sprawie bezpieczeństwa urządzeń niskiego napięcia (od 15.02.2013r.).

Regulacja dotyczy krajów – Unii Celnej: Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

Data wejścia w życie– 15 lutego 2013

Okres przejściowy – do 15 marca 2015 (stare certyfikaty będą ważne do tej daty)

Urządzenia, które są objęte regulacjami nowego reglamentu technicznego:

Urządzenia niskiego napięcia wprowadzane do obrotu na jednolitym obszarze celnym w państwach członkowskich Unii Celnej. Urządzenia niskiego napięcia - to sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu między 50 a 1000 V AC i między 75 i 1500 V DC.

Urządzenia, które nie są objęte nowym reglamentem technicznym:

  • Urządzenia elektryczne do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
  • Sprzęt medyczny;
  • Wyposażenie elektryczne dźwigów i mechanizmów podnoszenia (z wyjątkiem maszyn elektrycznych);
  • Urządzenia elektryczne do celów obronnych, elektryczne regulatory ogrodzenia, wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w transporcie.
  • Urządzenia elektryczne do systemów bezpieczeństwa reaktorów dla elektrowni jądrowych.

Potwierdzenie zgodności:

  • Wystawienie certyfikatu zgodności w organie certyfikacji, który posiada akredytację, oraz wpisanym do Jednolitego Rejestru organów certyfikacji i laboratoriów Unii Celnej;
  • Wydanie deklaracji zgodności na podstawie własnych dowodów, wyników badań, które zostały uzyskany za pośrednictwem organu certyfikacji.

Wykaz wyrobów, podlegających certyfikacji zgodnie z nowym reglamentem (PDF)

Urządzenia niskiego napięcia, wymienione w wykazie powyżej są przedmiotem certyfikacji, w wyniku której wystawia się certyfikat zgodności. Urządzenia niskiego napięcia, które nie są wymienione w wykazie podlegają procesowi potwierdzenia zgodności z reglamentem technicznym, w wyniku którego wystawia się deklarację zgodności. Wnioskodawca może wybrać dokument, o jaki będzie się ubiegał i zamiast wymaganej deklaracji zgodności może zdecydować się na uzyskanie certyfikatu zgodności.

Maksymalny termin ważności certyfikatu zgodności wynosi 5 lat.