Certyfikat zgodności GOST-K

Certyfikat zgodności GOST-K – to dokument, stwierdzający zgodność wyrobu z normami jakości i bezpieczeństwa GOST. Certyfikat zgodności GOST-K obowiązuje na terytroium Kazachstanu i jest wymagany przy eksporcie wyrobów do Kazachstanu. Certyfikat zgodności może być wydany z terminem ważności 1 rok, 2 lata lub 3 lata. Do wystawienia certyfikatu zgodności GOST-K są uprawnione organy certyfikacji, akredytowane przez Komisję Regulacji Technicznych, Metrologii i Certyfikacji Ministerstwa Przemysłu i Handlu (Gosstandart Republiki Kazachstanu).

Obecnie certyfikat zgodności GOST-K nie odgrywa już tak dużej roli, jak przed wstąpieniem Kazachstanu do Unii Celnej, ponieważ coraz więcej wyrobów zaczynają dotyczyć reglamenty techniczne Unii Celnej. W związku z tym zmienia się cały system certyfikacji i wymagany staje się certyfikat zgodności z reglamentem technicznym Unii Celnej.