Reglament techniczny w sprawie bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem.

Regulacja dotyczy krajów – Unii Celnej: Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

Data wejścia w życie– 1 lutego 2014

Okres przejściowy – do 1 sierpnia 2015 (stare certyfikaty będą ważne do tej daty)

Wyroby, które są objęte nowym reglamentem technicznym w sprawie bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem :

 • zbiorniki do gazów, płynnych gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem oraz pary, przeznaczone dla środowiska grupy 1 i mające:
  • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze powyżej 0,05 Mpa, o pojemności większej niż 0,001 metrów sześciennych i maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego pomnożonego przez wartość pojemności ponad 0,0025 MPa * metr sześcienny ;
  • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze przekraczające 20,0 MPa, o pojemności od 0,0001 do 0,001 metra sześciennego.
 • zbiorniki do gazów, płynnych gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem oraz pary, przeznaczone dla środowiska grupy 2 i mające:
  • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze powyżej 0,05 MPa, o pojemności większej niż 0,001 metrów sześciennych, a maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze pomnożone przez wartość pojemności więcej niż 0,005 MPa * metr sześcienny;
  • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze przekraczające 100,0 MPa, o pojemności od 0,0001 do 0,001 metra sześciennego .
 • zbiorniki do płynów, przeznaczone dla środowiska grupy 1, mające:
  • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze powyżej 0,05 MPa, o pojemności większej niż 0,001 metrów sześciennych, a maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze pomnożone przez wartość pojemności ponad 0,02 MPa * metr sześcienny;
  • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze przekraczające 50,0 MPa, o pojemności od 0,0001 do 0,001 metra sześciennego.
 • zbiorniki do płynów, przeznaczone dla środowiska grupy 2, mające:
  • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze powyżej 1 MPa, o pojemności większej niż 0,01 metra sześciennego, a maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze pomnożone przez wardość pojemności więcej niż 1 MPa * metr sześcienny;
  • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze przekraczające 50,0 MPa, o pojemności od 0,0001 do 0,001 metra sześciennego.
 • bojlery o pojemności większej niż 0,002 metra sześciennego przeznaczone do wytwarzania gorącej wody o temperaturze powyżej 110 stopni Celsjusza, a wysokie ciśnienie pary w której znajduje się powyżej 0,05 MPa, a także zbiorniki podgrzewające się ogniem o pojemności większej niż 0,002 metra sześciennego
 • rurociągi o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,05 MPa, średnicy nominalnej większej niż 25 mm dla gazów i pary oraz stosowane w środowiskach roboczych Grupy 1
 • rurociągi o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,05 MPa, średnicy nominalnej większej niż 32 mm i maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym pomnożonym przez wartość średnicy nominalnej większej niż 100,0 MPa * mm dla gazów i pary, które są stosowane w środowiskach roboczych Grupy 2
 • rurociągi o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,05 MPa, średnicy nominalnej większej niż 25 mm i maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym pomnożonym przez wardość nominalnej średnicy większej niż 200,0 MPa dla płynów, które są stosowane w środowiskach roboczych Grupy 1
 • rurociągi o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym powyżej 1,0 MPa , średnicy nominalnej większej niż 200 mm i maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym pomnożonym przez wartość średnicy nominalnej większej niż 500,0 MPa * mm dla płynów, które są stosowane w środowiskach roboczych Grupy 2
 • części urządzenia i jego składniki przeznaczone są do umieszczenia na urządzeniu i do wytrzymałości ciśnienia;
 • zawory o średnicy nominalnej większej niż 25 mm do urządzeń ze środowiska roboczego Grupy  1,  o średnicy nominalnej większej niż 32 mm dla urządzeń stosowanych do gazów w środowiskach roboczych Grupy 2, o średnicy nominalnej większej niż 200 mm dla rurociągów przeznaczonych do płynów, stosowanych w środowiskach roboczych Grupy 2
 • wskazujące i zabezpieczające urządzenia;
 • komory niskiego ciśnienia (z wyjątkiem medycznych);
 • urządzenia bezpieczeństwa;

Wyroby, które nie są objęte nowym reglamentem technicznym w sprawie bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem :

 • Rurociągi, dystrybucji lokalnej i infield, przeznaczone do transportu gazu, ropy i innych produktów, z wyłączeniem sprzętu używanego na regulacji ciśnienia lub na stacjach kompresyjnych;
 • Sieci dystrybucji gazu i zużycia gazu;
 •  Sprzęt specjalnie zaprojektowany do użytku w dziedzinie energii jądrowej, urządzenia pracujące w środowisku radioaktywnym;
 • Zbiorniki pracujące pod ciśnieniem, zbudowane w wyniku eksplozji wewnątrz nich, zgodnie z procesem technologicznym lub samonamnażającej syntezy o wysokiej temperaturze;
 • Sprzęt specjalnie zaprojektowany do stosowania na statkach morskich i rzecznych i innych jednostek pływających oraz obiektów podwodnych;
 • Urządzenia hamowania pojazdów kolejowych, transportu samochodowego i innych pojazdów;
 • Zbiorniki specjalnie zaprojektowane do użytku w samolotach i innych statków powietrznych;
 • Wyposażenie obronne, którego szczegóły są tajemnicą państwową;
 • Części maszyn, które nie są oddzielnymi zbiornikami (pompy oraz obudowy turbin parowych, hydraulicznych, cylindry silnika spalinowego, maszyny i sprężarki powietrza) ;
 • Pojedyncze medyczne komory hiperbaryczne;
 • Urządzenia ze sprayem aerozolowym;
 • Obudowy urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia (rozdzielnice, narzędzi dystrybucyjne, transformatory oraz maszyny wirujące);
 • Powłoka obudowy i elementy systemów przesyłowych energii elektrycznej (kable zasilające i kable komunikacyjne) pracujące pod ciśnieniem);
 • Urządzenia wykonane (wyprodukowane) z elastycznej niemetalicznej (sprężystej) powłoki;;
 • Tłumiki spalin lub zasysania gazów;
 • Pojemniki lub syfony do napojów gazowanych.

Przestrzeganie zgodności w ramach regulacji technicznej Unii Celnej.

 1. Deklaracja zgodności
  Deklaracja zgodności jest wydawana dla produktów z Kategorii 1 i 2 oraz dla urządzeń, produkowanie których odbywa się w miejscu ich działania I obsługi oraz produkcja tych urządzeń obejmuje  stałe połączenia. Termin ważności deklaracji zgodności: do 5 lat.
 2. Certyfikat zgodności
  Certyfikacja jest stosowana dla produktów z Kategorii 3 I 4. Termin ważności certyfikatu zgodności: do 5 lat.

Pełny tekst Reglamentu technicznego Unii Celnej w sprawie bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem.

Jak określić kategorię urządzenia - tutaj.