Zmiany dotyczące dokumentów oceny zgodności w przemyśle mięsnym

Ciała statutowe Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej na posiedzeniu dnia 26 maja 2020 r. wydało decyzję dotyczącą stosowania dokumentów służących do oceny zgodności mięsa i wyrobów mięsnych z indywidualnymi wymogami regulaminu technicznego Unii Celnej.

Dokumenty dotyczące zgodności obowiązują aż do upływu daty ważności produktu

W mięsie i wyrobach mięsnych, powstających w wyniku uboju, obowiązkowe jest monitorowanie zawartości:

  • preparatów weterynaryjnych
  • dodatków paszowych; stymulatorów wzrostu dla zwierząt (w tym hormony wzrostu)
  • leków (w tym antybiotyków) na podstawie informacji o ich zastosowaniu dostarczonych przez producenta (dostawcę) produktów uboju ( z wyjątkiem chloramfenikolu, tetracykliny i bacytracyny).

 Decyzją władz EKG dokumenty dotyczące oceny zgodności tych produktów z wymogami regulaminu technicznego „W sprawie bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych” (TR CU 034/2013) wydane lub zaakceptowane do 1 czerwca 2020 r., są ważne do upływu daty ważności wyprodukowanego mięsa lub wyrobu mięsnego. Dlatego produkty wyprodukowane do tego dnia nie zostaną wycofane z obrotu, jeśli pozostaną na rynku po wejściu w życie nowych przepisów. Data ich ważności będzie jednocześnie warunkowała ich długość legalnego pozostawania w obrocie.

Co z produktami, do których stosowane są szczególne wymagania w zakresie opakowań?

Podobna sytuacja dotyczy produktów mięsnych, na których etykietach użyto nazewnictwa, które mogą sugerować przeznaczenie tych produktów do żywienia dziecięcego. Mowa o wyrobach takich jak np. o parówki "Dietskije" (pol. parówki dziecięce”), a także kiełbasy "Karapuzik" "Kriepysz " czy "Toptyżka" (Kiełbasy “Bobasek”, “Grubasek” czy “Misio”). W przypadku tych produktów dokumenty oceny zgodności wydane lub przyjęte przed 1 czerwca 2020 również będą ważne aż do upływu daty ważności wyrobu.

Od 1 czerwca wymagane będą dokumenty oceny zgodności towaru

1 czerwca to data graniczna - od tego momentu niedozwolone jest wydawanie lub przyjmowanie dokumentów dotyczących oceny zgodności produktów uboju, bez uwzględnienia opisanych powyżej wymagań.

Decyzja ta wchodzi w życie po 30 dniach kalendarzowych od daty jej oficjalnej publikacji.