Przepisy przejściowe EurAsEC na temat "Wymogów dotyczące nawozów mineralnych" (TR EAC 039/2016)


Na podstawie dokumentów EurAsEC i Unii Celnej postanowiono:

  1. Dokumenty oceny  odnośnie  "wymogów dotyczących nawozów mineralnych" w krajach EurAsEC, które zostały zatwierdzone przed wejściem w życie przepisów technicznych TR EAC 039/2016, obowiązują do daty ich wygaśnięcia lub nie dłużej niż 18 miesięcy po wejściu w życie przepisów technicznych. W ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie przepisów technicznych możliwe jest wystawianie i sprzedaż produktów na terytorium krajów EurAsEC z dokumentami oceny, które zostały zatwierdzone przed wejściem w życie reglamentu technicznego. Produkty takie muszą posiadać krajowy znak zgodności. W ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie przepisów technicznych możliwe jest rozpowszechnianie produktów bez dokumentów oceny, które nie musiały być uprzednio oceniane. W tym przypadku nie jest potrzebny znak zgodności. Ważne jest, aby obieg produktów był dopuszczalny tylko w okresie, który jest określony zgodnie z prawodawstwem EurAsEC.
  2. Republika Białorusi jest odpowiedzialna za opracowanie międzynarodowych standardów postępowania w zakresie oceny zgodności produktów nawozowych. Lista standardów, o której mowa, powinna zostać opracowana we współpracy z państwami członkowskimi i dotyczyć tylko tych nawozów, które wymagają dokumentów oceny zgodności. Państwa członkowskie i Republika Białorusi mają również opracować listę produktów, w odniesieniu do których wymagane jest przedstawienie dokumentów oceny zgodności wraz ze zgłoszeniem celnym.
  3. Zmienić decyzję №299 wydaną przez Unię Celną Komisji w sprawie jednolitych wymogów sanitarnych dotyczących epidemiologii i higieny sanitarnej w odniesieniu do towarów, podlegających nadzorowi sanitarnemu i epidemiologicznemu, ma ona zostać przedstawiona ministrowi EurAsEC Koreshkov V.N. Nie później niż 6 miesięcy przed wejściem w życie przepisów technicznych.
  4.  Obecna decyzja wchodzi w życie po upływie 30 dni kalendarzowych od daty jej  publicznego ogłoszenia.