Przejściowe postanowienia dotyczące regulacji technicznych w sprawie „Ograniczenia użytkowania niebezpiecznych substancji w produkcji elektrycznej i radioelektrycznej” (TR EAC 037/2016)

W oparciu o załączniki 1 i 2 do umowy i rozporządzeń Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EurAsEC) i paragrafu 6 przepisu Nr 48 przyjętego przez Radę Komisji od dnia 20 czerwca 2012 r:

1.            Postanowiono że:

a)            Do dnia 1 marca 2020 możliwe jest wytwarzanie i sprzedaż produktów elektrycznych i radioelektrycznych bez oceny ich zgodności z przepisami technicznymi Unii dotyczącymi „Ograniczenia użytkowania niebezpiecznych substancji w produkcji elektrycznej i radioelektrycznej” (TR EAEU (EAC) 037/2016).

b)           Obieg produktów uprzednio wymienionych w paragrafie a) jest dozwolony w ramach ich okresu użytkowania, ogłoszonego zgodnie z ustawodawstwem krajów członkowskich Unii.

2.            Rząd Białorusi, wraz z państwami członkowskimi Unii, zostanie wezwany do opracowania i przedstawienia przed dniem 1 stycznia 2018, następujących projektów:

a)            Opracowania międzynarodowych standardów, w tym zasad i metod badawczych/ewaluacyjnych. Dotyczy to wyboru próbek, które są niezbędne do stosowania i wykonywania  przepisów technicznych oraz procedury oceny przepisów technicznych.

b)           Opracowania listy produktów, które wymagają przedstawienia dokumentacji (o zgodności z przepisami technicznymi) wraz ze zgłoszeniem celnym.

c)            Niniejsza decyzja wchodzi w życie wraz z regulacjami technicznymi w sprawie „Ograniczenia użytkowania niebezpiecznych substancji w produkcji elektrycznej i radioelektrycznej”, nie wcześniej jednak niż po 30 dniach od daty jej publikacji.