Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie materiały dotyczące certyfikatów zgodności będą wydawane w formie elektronicznej

18 listopada Rząd Federacji Rosyjskiej w ramach wdrażania mechanizmu tzw. „gilotyny regulacyjnej” przyjął Zarządzenie nr 1856 „W sprawie trybu tworzenia i prowadzenia ujednoliconego rejestru certyfikatów zgodności, zapewnienia informacji zawartych w rejestrze i wysokości opłat za udostępnienie tych informacji ”, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Rosji przy udziale Federalnej Służby ds. Akredytacji.

Elektroniczny rejestr certyfikatów zgodności od 01.01.2021 r.

W dokumencie przewidziano utworzenie ujednoliconego elektronicznego rejestru certyfikatów zgodności już od 1 stycznia 2021 r. Procedura tworzenia i prowadzenia rejestru obejmuje digitalizację informacji i wszelkich dokumentów niezbędnych do wydawania certyfikatów zgodności, a także możliwość podpisywania ich elektronicznym podpisem. Co więcej, wprowadzenie informacji i ich kontrola (zarówno strukturalna, jak i inne rodzaje) będą realizowane w sposób automatyczny. Działania te mają na celu poprawę jakości informacji wprowadzanych do rejestru i umożliwienie śledzenia przeprowadzanych procedur certyfikacyjnych. Ponadto od 1 kwietnia 2021 r. pobierane będą opłaty za wprowadzenie informacji do jednolitego rejestru.

Elektroniczne wpisy o przeprowadzonych kontrolach

Planując powyższe rozwiązania zdecydowano także o wpisaniu do rejestru informacji o przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą okresowych kontrolach przeglądów produktów certyfikowanych. Pozwoli to na szybką identyfikację jednostek akredytujących, które naruszają ustalone procedury certyfikacyjne, a także produktów, których bezpieczeństwo nie zostało potwierdzone w określony sposób.

Kolejne zmiany w drugiej połowie roku

Od 1 sierpnia 2021 roku wejdą w życie kolejne zasady, które jasną określą zasady dotyczące kontroli inspekcyjnych. Wprowadzona zostanie także możliwość sprawdzenia informacji o wnioskodawcy będącym producentem w rejestrze zgłoszeń o rozpoczęciu określonych rodzajów działalności gospodarczej. Produkty wytwarzane poza terytorium Federacji Rosyjskiej będa musiały być opatrzone elektronicznym adresem kontragenta - GLN (Global Location Number) lub GTIN (Global Trade Item Number), jeśli będzie dostępny. Decyzję co do wyboru podejmuje wnioskodawca.

Lepszy poziom opracowywania danych dot. certyfikacji

„Obecność w rejestrze wszystkich niezbędnych informacji o wydanych certyfikatach, w tym informacji o kontroli inspekcyjnej certyfikowanych produktów, pozwoli Rosakredytacji w zapewnieniu pracy z danymi na nowym, wyższym jakościowo poziomie. Dla sektora biznesowego i społeczeństwa będzie to źródło aktualnych danych na temat wszystkich produktów certyfikowanych w Rosji” - skomentował Alexander Vdovin, dyrektor Departamentu Polityki Państwowej w Sferze Licencjonowania, Kontroli i Nadzoru, Akredytacji i Samoregulacji Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji.