EUG przygotowuje się do przejścia na elektroniczne formularze dokumentów oceny zgodności produktów

18 marca 2021 roku na stronie internetowej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej opublikowano wnioski ze spotkania roboczego upoważnionych organów krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, którego głównym tematem było przejście na elektroniczne formularze pozwoleń w zakresie oceny zgodności wyrobów.

Pandemia przyśpiesza cyfryzację dokumentów

Obecni na spotkaniu przedstawiciele uprawnionych organów zwrócili uwagę na aktualność i duże znaczenie stosowania elektronicznych certyfikatów i deklaracji zgodności. Waga tego rodzaju dokumentów jest szczególnie widoczna podczas pandemii. To właśnie ta trudna i niespodziewana sytuacja pomogła zwiększyć świadomość dotyczącą konieczności takiej transformacji. Cyfryzacja jest obecnie jednym z kluczowych trendów.

Transformacja cyfrowa jako kierunek rozwoju

Warto zauważyć, że duży nacisk na transformację cyfrową położono również w Strategicznych Kierunkach Rozwoju Euroazjatyckiej Integracji Gospodarczej do 2025 roku. W trakcie spotkania podkreślono zalety przejścia na elektroniczne zarządzanie dokumentami w zakresie oceny zgodności. Wśród wymienianych argumentów dominują:

  • zmniejszenie ryzyka nieuczciwych działań związanych z dokumentami dotyczącymi zezwoleń
  • redukcja czasu i kosztów finansowych
  • zwiększenie zaufania w stosunku do wiarygodności wyników oceny zgodności
  • zmniejszenie skali podrabiania produktów

Płynne przejście na elektroniczne formularze

Przedstawiciele obecni na spotkaniu podkreślali, że przejście na elektroniczne formularze pozwoleń powinno mieć charakter płynny i co najważniejsze być wdrażane w sposób synchroniczny dla wszystkich krajów członkowskich stowarzyszenia. W przeciwnym razie może stworzyć to dodatkowe utrudnienia i bariery.